Xe đang bán tại Showroom Vinfast Hà Nam
Tổng: 19 xe
 • Xe mới lắp ráp trong nước, màu đỏ,nhiên liệu xăng, số tự động
  Giá: 380 Triệu
  VinFast Fadil 1.4 AT - 2020
  Xe mới lắp ráp trong nước, màu đỏ,nhiên liệu xăng, số tự động
  Vinfast Fadil bản tiêu chuẩn ** CTKM trả góp 5 năm. Trong đó 2 năm đầu mức lãi 0%. Bắt đầu từ năm thứ 3 mức lãi mà Vinfast cam kết không ...

  Showroom Vinfast Hà Nam

 • Xe mới lắp ráp trong nước, màu đỏ,nhiên liệu xăng, số tự động
  Giá: 382 Triệu
  VinFast Fadil 1.4 AT - 2020
  Xe mới lắp ráp trong nước, màu đỏ,nhiên liệu xăng, số tự động
  Vinfast Fadil bản tiêu chuẩn ** CTKM trả góp 5 năm. Trong đó 2 năm đầu mức lãi 0%. Bắt đầu từ năm thứ 3 mức lãi mà Vinfast cam kết không ...

  Showroom Vinfast Hà Nam

 • Xe mới lắp ráp trong nước, màu nâu,nhiên liệu xăng, số tự động
  Giá: 844 Triệu
  VinFast Lux A 2.0 2.0 AT - 2020
  Xe mới lắp ráp trong nước, màu nâu,nhiên liệu xăng, số tự động
  Vinfast Lux A 2.0 ** CTKM trả góp 5 năm. Trong đó 2 năm đầu mức lãi 0%. Bắt đầu từ năm thứ 3 mức lãi mà Vinfast cam kết không vượt quá 10,5% / ...

  Showroom Vinfast Hà Nam

 • Xe mới lắp ráp trong nước, màu trắng,nhiên liệu xăng, số tự động
  Giá: 404 Triệu
  VinFast Fadil 1.4 AT Plus - 2020
  Xe mới lắp ráp trong nước, màu trắng,nhiên liệu xăng, số tự động
  Vinfast Fadil bản nâng cao ** CTKM trả góp 5 năm. Trong đó 2 năm đầu mức lãi 0%. Bắt đầu từ năm thứ 3 mức lãi mà Vinfast cam kết không vượt ...

  Showroom Vinfast Hà Nam

 • Xe mới lắp ráp trong nước, màu trắng,nhiên liệu xăng, số tự động
  Giá: 1 Tỷ 195 Triệu
  VinFast Lux SA 2.0 2.0 AT - 2020
  Xe mới lắp ráp trong nước, màu trắng,nhiên liệu xăng, số tự động
  Vinfast Lux Sa 2.0 ** CTKM trả góp 5 năm. Trong đó 2 năm đầu mức lãi 0%. Bắt đầu từ năm thứ 3 mức lãi mà Vinfast cam kết không vượt quá 10,5% / ...

  Showroom Vinfast Hà Nam

 • Xe mới lắp ráp trong nước, màu trắng,nhiên liệu xăng, số tự động
  Giá: 413 Triệu
  VinFast Fadil 1.4 AT Plus - 2020
  Xe mới lắp ráp trong nước, màu trắng,nhiên liệu xăng, số tự động
  Vinfast Fadil bản nâng cao ** CTKM trả góp 5 năm. Trong đó 2 năm đầu mức lãi 0%. Bắt đầu từ năm thứ 3 mức lãi mà Vinfast cam kết không vượt ...

  Showroom Vinfast Hà Nam

 • Xe mới lắp ráp trong nước, màu đỏ,nhiên liệu xăng, số tự động
  Giá: 950 Triệu
  VinFast Lux A 2.0 Plus 2.0 AT - 2020
  Xe mới lắp ráp trong nước, màu đỏ,nhiên liệu xăng, số tự động
  Vinfast Lux A 2.0 Plus ** CTKM trả góp 5 năm. Trong đó 2 năm đầu mức lãi 0%. Bắt đầu từ năm thứ 3 mức lãi mà Vinfast cam kết không vượt quá ...

  Showroom Vinfast Hà Nam

 • Xe mới lắp ráp trong nước, màu xám,nhiên liệu xăng, số tự động
  Giá: 449 Triệu
  VinFast Fadil 1.4 AT Premium - 2020
  Xe mới lắp ráp trong nước, màu xám,nhiên liệu xăng, số tự động
  Vinfast Fadil bản cao cấp ** CTKM trả góp 5 năm. Trong đó 2 năm đầu mức lãi 0%. Bắt đầu từ năm thứ 3 mức lãi mà Vinfast cam kết không vượt ...

  Showroom Vinfast Hà Nam

 • Xe mới lắp ráp trong nước, màu xám,nhiên liệu xăng, số tự động
  Giá: 1 Tỷ 215 Triệu
  VinFast Lux SA 2.0 2.0 AT - 2020
  Xe mới lắp ráp trong nước, màu xám,nhiên liệu xăng, số tự động
  Vinfast Lux Sa 2.0 tiêu chuẩn ** CTKM trả góp 5 năm. Trong đó 2 năm đầu mức lãi 0%. Bắt đầu từ năm thứ 3 mức lãi mà Vinfast cam kết không vượt ...

  Showroom Vinfast Hà Nam

 • Xe mới lắp ráp trong nước, màu trắng,nhiên liệu xăng, số tự động
  Giá: 1 Tỷ 460 Triệu
  VinFast Lux SA 2.0 Premium 2.0 AT - 2020
  Xe mới lắp ráp trong nước, màu trắng,nhiên liệu xăng, số tự động
  Vinfast Lux Sa 2.0 Premium ** CTKM trả góp 5 năm. Trong đó 2 năm đầu mức lãi 0%. Bắt đầu từ năm thứ 3 mức lãi mà Vinfast cam kết không vượt quá ...

  Showroom Vinfast Hà Nam

 • Xe mới lắp ráp trong nước, màu xanh,nhiên liệu xăng, số tự động
  Giá: 1 Tỷ 270 Triệu
  VinFast Lux SA 2.0 Plus 2.0 AT - 2020
  Xe mới lắp ráp trong nước, màu xanh,nhiên liệu xăng, số tự động
  Vinfast Lux Sa Plus 2.0 ** CTKM trả góp 5 năm. Trong đó 2 năm đầu mức lãi 0%. Bắt đầu từ năm thứ 3 mức lãi mà Vinfast cam kết không vượt quá ...

  Showroom Vinfast Hà Nam

 • Xe mới lắp ráp trong nước, màu xanh,nhiên liệu xăng, số tự động
  Giá: 1 Tỷ 430 Triệu
  VinFast Lux SA 2.0 Premium 2.0 AT - 2020
  Xe mới lắp ráp trong nước, màu xanh,nhiên liệu xăng, số tự động
  Vinfast Lux Sa 2.0 Premium ** CTKM trả góp 5 năm. Trong đó 2 năm đầu mức lãi 0%. Bắt đầu từ năm thứ 3 mức lãi mà Vinfast cam kết không vượt quá ...

  Showroom Vinfast Hà Nam

 • Xe mới lắp ráp trong nước, màu xanh,nhiên liệu xăng, số tự động
  Giá: 1 Tỷ 190 Triệu
  VinFast Lux SA 2.0 2.0 AT - 2020
  Xe mới lắp ráp trong nước, màu xanh,nhiên liệu xăng, số tự động
  Vinfast Lux Sa 2.0 tiêu chuẩn ** CTKM trả góp 5 năm. Trong đó 2 năm đầu mức lãi 0%. Bắt đầu từ năm thứ 3 mức lãi mà Vinfast cam kết không vượt ...

  Showroom Vinfast Hà Nam

 • Xe mới lắp ráp trong nước, màu trắng,nhiên liệu xăng, số tự động
  Giá: 1 Tỷ 70 Triệu
  VinFast Lux A 2.0 Premium 2.0 AT - 2020
  Xe mới lắp ráp trong nước, màu trắng,nhiên liệu xăng, số tự động
  Vinfast Lux A 2.0 Premium ** CTKM trả góp 5 năm. Trong đó 2 năm đầu mức lãi 0%. Bắt đầu từ năm thứ 3 mức lãi mà Vinfast cam kết không vượt quá ...

  Showroom Vinfast Hà Nam

 • Xe mới lắp ráp trong nước, màu bạc,nhiên liệu xăng, số tự động
  Giá: 382 Triệu
  VinFast Fadil 1.4 AT - 2020
  Xe mới lắp ráp trong nước, màu bạc,nhiên liệu xăng, số tự động
  Vinfast Fadil bản tiêu chuẩn ** CTKM trả góp 5 năm. Trong đó 2 năm đầu mức lãi 0%. Bắt đầu từ năm thứ 3 mức lãi mà Vinfast cam kết không ...

  Showroom Vinfast Hà Nam

 • Xe mới lắp ráp trong nước, màu đỏ,nhiên liệu xăng, số tự động
  Giá: 1 Tỷ 280 Triệu
  VinFast Lux SA 2.0 Plus 2.0 AT - 2020
  Xe mới lắp ráp trong nước, màu đỏ,nhiên liệu xăng, số tự động
  Vinfast Lux Sa Plus 2.0 ** CTKM trả góp 5 năm. Trong đó 2 năm đầu mức lãi 0%. Bắt đầu từ năm thứ 3 mức lãi mà Vinfast cam kết không vượt quá ...

  Showroom Vinfast Hà Nam

 • Xe mới lắp ráp trong nước, màu ghi,nhiên liệu xăng, số tự động
  Giá: 1 Tỷ 75 Triệu
  VinFast Lux A 2.0 Premium 2.0 AT - 2020
  Xe mới lắp ráp trong nước, màu ghi,nhiên liệu xăng, số tự động
  Vinfast Lux A 2.0 Premium ** CTKM trả góp 5 năm. Trong đó 2 năm đầu mức lãi 0%. Bắt đầu từ năm thứ 3 mức lãi mà Vinfast cam kết không vượt quá ...

  Showroom Vinfast Hà Nam

 • Xe mới lắp ráp trong nước, màu đen,nhiên liệu xăng, số tự động
  Giá: 953 Triệu
  VinFast Lux A 2.0 Plus 2.0 AT - 2020
  Xe mới lắp ráp trong nước, màu đen,nhiên liệu xăng, số tự động
  Vinfast Lux A 2.0 Plus ** CTKM trả góp 5 năm. Trong đó 2 năm đầu mức lãi 0%. Bắt đầu từ năm thứ 3 mức lãi mà Vinfast cam kết không vượt quá ...

  Showroom Vinfast Hà Nam

Bản đồ đường đi
VinFast Lux A 2.0 Plus 2.0 AT - 2020
lắp ráp trong nước, màu đen, số tự động
Giá: 953 Triệu
VinFast Fadil 1.4 AT - 2020
lắp ráp trong nước, màu đỏ, số tự động
Giá: 380 Triệu
VinFast Fadil 1.4 AT Plus - 2020
lắp ráp trong nước, màu trắng, số tự động
Giá: 413 Triệu
VinFast Fadil 1.4 AT - 2020
lắp ráp trong nước, màu đỏ, số tự động
Giá: 382 Triệu
VinFast Lux SA 2.0 Premium 2.0 AT - 2020
lắp ráp trong nước, màu đen, số tự động
Giá: 1 Tỷ 460 Triệu
VinFast Lux SA 2.0 Plus 2.0 AT - 2020
lắp ráp trong nước, màu đỏ, số tự động
Giá: 1 Tỷ 280 Triệu
VinFast Lux SA 2.0 Premium 2.0 AT - 2020
lắp ráp trong nước, màu trắng, số tự động
Giá: 1 Tỷ 460 Triệu
VinFast Lux A 2.0 Premium 2.0 AT - 2020
lắp ráp trong nước, màu trắng, số tự động
Giá: 1 Tỷ 70 Triệu

×
--Chọn loại xe--

 • VinFast Fadil 2020
 • VinFast Lux A 2.0 2020
 • VinFast Lux SA 2.0 2020

×

Chọn loại xe

 • VinFast Fadil 2020
 • VinFast Lux A 2.0 2020
 • VinFast Lux SA 2.0 2020